Phòng Điều dưỡng
Phòng Điều dưỡng
Ngày đăng: 05/12/2011 | 09:46   Số lần xem:  5146
Phòng Điều dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - Nursing Department

1. Lãnh đạo phòng:

Trưởng Phòng

    CN.ĐD Trần Thị Thảo


2. Tổ chức: Y tá - điều dưỡng Bệnh viện hình thành rất sớm ở Việt Nam:
Năm 1981: Có Y tá trưởng Bệnh viện thuộc Phòng Y vụ;

Năm 1985: Thành lập Ban Y tá gồm hoạt động độc lập, trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện;

Năm 1990: Thành lập phòng Y tá-Điều dưỡng.


3. Biên chế: 07
 người,
 Trong đó:  +Thạc sĩ: 01  + Cử nhân: 03     + Cao đẳng: 03


4. Thành tích hoạt động:

- Ngay từ năm đầu mới thành lập, Ban Y tá đã áp dụng khoa học quản lý, chăm sóc của các nước tiên tiến trên thế giới vào thực tiễn bệnh viện, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam xây dựng thành công “Mô hình chăm sóc theo đội” - một mô hình đem lại hiệu quả cao trong chăm sóc người bệnh. Trong 5 năm qua Phòng đã hướng dẫn cho 96 đoàn (hơn 1600 lượt cán bộ chủ chốt) các bệnh viện trong và ngoài nước đến Bệnh viện học tập mô hình chăm sóc theo đội và công tác quản lý điều dưỡng. Thông qua Đề án 1816, Phòng đã chuyển giao mô hình cho 7 bệnh viện tỉnh và bệnh viện huyện của Miền Bắc. Hiện nay trên 30 bệnh viện trong nước đã triển khai mô hình chăm sóc theo đội. Phòng đã tham gia tổ chức, đào tạo cho cán bộ quản lý và HS-SV điều dưỡng. Với gần 30 năm kinh nghiệm, Phòng đã góp phần tạo dựng được uy tín cho bệnh viện thu hút hàng nghìn cán bộ, sinh viên từ gần chục trường đại học/cao đẳng điều dưỡng trong và ngoài nước đến Bệnh viện thực tập.


5. Các Danh hiệu thi đua đã đạt được:

- Danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể năm 2000;

- Huân chương lao động Hạng Nhì cho tập thể năm 2011;

- 2 Huân chương lao động hạng Ba( Tập thể: 1, cá nhân: 1);

- 3 Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú;
- 9 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (Tập thể: 2; Cá nhân: 7);
- 3 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ;

- Hàng chục bằng khen của Bộ y tế trao tặng cho tập thể và cá nhân;
- 3 Bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh (Tập thể: 1; Cá nhân: 2);
- 5 Bằng khen của Công đoàn y tế Việt Nam cho cá nhân;
- Giải Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh QUảng Ninh năm 2012.


Tập thể Phòng điều dưỡng

 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com