Các khoa Lâm sàng
Khoa Y học cổ truyền
Ngày đăng: 04/05/2017 | 15:41   Số lần xem:  4347
Khoa Y học cổ truyền
KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN
(Traditional Medicine Department)

1. Lãnh đạo khoa


 
BSCKII. Nguyễn Thị Song An

 

2. Giới thiệu chung

Khoa Y học cổ truyền tiền thân là tổ Y học cổ truyền, được thành lập năm 2014, trực thuộc khoa Nội Thần kinh- Cơ xương khớp & Y học cổ truyền. Ngày 03/5/2017, khoa Y học cổ truyền chính thức được thành lập với 15 giường bệnh. Khoa áp dụng khám chữa bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại với 67 mặt bệnh và hơn 17.000 thủ thuật. Các kỹ thuật hiện đang được thực hiện tại khoa như: Điện châm, laser châm, hồng ngoại, cấy chỉ, điện từ trường, xông hơi bằng thuốc, nhĩ châm, giác hơi, cứu ngải...

3. Lịch sử hình thành và phát triển

- Năm 2014, tổ Y học cổ truyền- thuộc khoa nội Thần kinh - Cơ khớp - Y học cổ truyền được thành lập.
- Ngày 03/5/2017, khoa Y học cổ truyền chính thức được thành lập.


4. Cơ cấu tổ chức
- Tổng số cán bộ nhân viên:  11 cán bộ nhân viên.
   + Bác sĩ: 07           + Điều dưỡng: 04
- Học hàm, học vị:
   + BSCKII: 01         + Cử nhân: 02          +Trung học: 02    + Khác: ĐH 06

5. Chức năng nhiệm vụ
-  Khoa áp dụng khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại


Tập thể khoa Y học cổ truyền 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com