Thông tin cho người bệnh
Danh mục Kỹ thuật bệnh viện tương đương Thông tư 37
Ngày đăng: 16/08/2016 | 08:57   Số lần xem:  1312
Danh mục Kỹ thuật bệnh viện tương đương Thông tư 37
Vui lòng truy cập địa chỉ dưới đây để xem thêm thông tin:

https://drive.google.com/file/d/0By0LJezOpliJc1hNS3ZEZmVfdUE/view?usp=sharing
 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com