Khoa Chuyên khoa
Khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt
Ngày đăng: 07/12/2011 | 08:47   Số lần xem:  3887
Khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt

 KHOA TAI MŨI HỌNG-RĂNG HÀM MẶT

(ENT department)

1. Lãnh đạo khoa:

 

Trưởng khoa

Bs. Vũ Văn Thanh

2. Thành lập: năm 2007

3. Qui mô giường bệnh: 40

4. Biên chế: 23

- Bác sỹ: 11 (Chuyên khoa II: 1, Chuyên khoa I: 2)
- Điều dưỡng: 10 (Đại học: 1; Cao đẳng: 1)


5. Thành tích hoạt động:

  Hàng năm tiếp nhận điều trị ngọai khoa
và nội khoa 2.200 người bị các bệnh về mắt, răng hàm mặt và tai mũi họng. Khoa đã triển khai các kỹ thuật mới, công nghệ cao trong điều trị, như: Phẫu thuật nội soi Tai mũi họng, làm răng giả bằng sứ, răng giả bằng thép, phẫu thuật chỉnh hình dị tật hàm miệng bẩm sinh....

6. Các Danh hiệu thi đua đã đạt được:

- Huân chương Lao động Hng 3: 2014
- Bng khen Chính ph: 2012
- Bng khen B Y tế: 2009, 2013.
- Tp th LĐXS: 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
- Thy thuc Ưu tú: Nguyn T Cường (1989), Mc Th Hin (1999), Phm Quang Thin (2005), Đỗ Văn Tân (2014)
- Bng khen cá nhân Chính ph: Đỗ Văn Tân (2013)
- Bng khen cá nhân B Y tế: Phm Quang Thin (1990, 2012), Đỗ Văn Tân (2009, 2010, 2012, 2014)
Khám răng

NH-TT-D1067e98.jpg
Tập thể khoa tai mũi họng - răng hàm mặt

 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com