Thông tin giá vật tư tiêu hao y tế
Danh mục hàng vật tư y tế tiêu hao
Ngày đăng: 20/12/2017 | 06:08   Số lần xem:  734
Danh muc vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị.
Xin vui lòng truy cập địa chỉ dưới đây để xem thêm thông tin:

https://drive.google.com/file/d/1hMqeVUrdL7P3X320t57gdckIO67HPvNj/view?usp=sharing
 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com