Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Tổ chức cán bộ
Ngày đăng: 04/12/2011 | 16:32   Số lần xem:  3508
Phòng Tổ chức cán bộ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - Personnel department


1. Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng

Cn. Hoàng Văn Hồng

2. Thành lập: Năm 1981.

3. Biên chế: 6 cán bộ Trong đó:

- 2 Cử nhân luật.

- 1 Cử nhân điều dưỡng

- 3 Cử nhân kinh tế


4. Chức năng, nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực phù hợp với điều kiện bệnh viện; Tổ chức thi tuyển công chức hàng năm đạt chất lượng; Quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch cán bộ, nhân viên; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành y tế cho viên chức bệnh viện.

5. Các Danh hiệu thi đua đã đạt được:

- 2 Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

- 3 Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

- 4 Bằng khen của Bộ Y tế (Tập thể: 3; Cá nhân: 1).

- Nhiều năm là “tập thể lao động xuất sắc”.


Phòng Tổ chức cán bộ
 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com