Thông báo
Nghị định 79/2014/NĐ-CP
Ngày đăng: 09/04/2018 | 19:48   Số lần xem:  15
Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Vui lòng truy cập vào địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin:

https://drive.google.com/file/d/1pbdxxOnvRXELrzh8J1hnq_nbUWGMrcdg/view?usp=sharing
 
 
 
© Copyright 2011 Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital.
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.854037- 0333.854038 *Fax: 0333.854190
Email: bvub.qn@gmail.com